Stage en afstuderen

Jouw achtergrond

Ben jij een ambitieuze HBO student met een studie in de richting van Bouwkunde, Technische Bedrijfskunde, Bouwtechnische Bedrijfskunde (BTB) of Commercieel Technisch Bedrijfskunde (BK5)? Kun je in systemen en processen denken en wil je je verder ontwikkelen bij een ambitieuze bouwer? Wil jij als volwaardig lid een belangrijke bijdrage leveren aan het succes van SYSTABO of bij één van de andere VolkerWessels bedrijven? Dan hebben wij passende uitdagingen voor je. Van alle onderwerpen kunnen we zowel stages als afstudeerplekken aanbieden. 

Onze uitdagingen

Marketing

Het betreft een meeloopstage marketing. Je werkzaamheden bestaan uit het verder doorontwikkelen van onze website, het verder uitwerken van onze doelgroepen en klantenbestanden en het opzetten van mailingen. In deze stage werk je mee aan vergroting van onze naamsbekendheid en leer je de fijne kneepjes van het marketingvak. 

Virtueel bouwen

Samen met de projectleiders, werkvoorbereiders en uitvoerders van SYSTABO ben jij de spil in het virtuele bouwen. Met de input van ifc- bestanden van leveranciers samen met de logistieke kennis van het bouwproces van SYSTABO, bouw je het gehele project virtueel op. Je houdt hierbij rekening met bouwvolgordes, constructieve veiligheid, tijdsvolgorde, inzet materieel, etc.
Met deze stage leer je meer van BIM-engineering in systeembouw en doe je ervaring op met Lean manufacturing en ketensamenwerking. Bovendien leer je denken volgens het door VolkerWessels ontwikkelde verbeterprogramma Samen Slimmer Bouwen.

BIM calculeren

Met het BIM modelleren en coördineren van projecten zijn we al ver. Om een volgende stap te zetten in onze BIM ambities, willen we tijd- en kostenaspecten gaan toevoegen in het model. De mogelijkheden en onmogelijkheden op dit gebied zullen grondig onderzocht moeten worden. Daarbij ga je het BIM calculeren testen in pilotprojecten. Jouw opdracht is om SYSTABO te adviseren en voor te bereiden op deze nieuwe dimensies van BIM engineering.

Cradle2Cradle

Wij willen het Cradle2Cradle-concept voor onze producten verder door ontwikkelen. Daarvoor moet onderzocht worden welke duurzame bouwcomponenten met een lange levensduur zijn toe te passen. De uitdaging is het ontwikkelen en BIM modelleren van een “plug-and-play” systeem, waarmee prefab geproduceerde bouwcomponenten onderling aan elkaar gekoppeld worden en demontabel blijven. Onze wens is om ook de kostencalculaties voor het Cradle2Cradle-concept hieraan te koppelen.

BuildingIntelligence

Door toepassing van slimme technologieën en diensten worden gebouwprestaties verbeterd en de productiviteit van de bedrijfsvoering verhoogd. Deze ‘BuildingIntelligence’ willen we verder door ontwikkelen, met name voor distributiecentra. Je doet onderzoek naar de relevante data voor gebruikers / beleggers en SYSTABO als bouwer. Wij zien graag een uitwerking van een concept met sensoren en software voor de besturing. Ook maak je een opzet van kostprijsbegrotingen voor BuildingIntelligence.

Hybrid4You

SYSTABO wil haar Hybrid4You-concept voor bedrijfshuisvestingen verder door ontwikkelen. Dit is een hybride bouwmethode, waarbij de voordelen van de materiaaleigenschappen van beton, staal, hout of composiet worden gecombineerd. Jij onderzoekt de diverse draagconstructies voor verschillende toepassingen. Je ontwikkelt en modelleert middels BIM een hybride draagconstructie, waarin gebruik wordt gemaakt van onder andere betonnen vloeren, kolommen en gevels met een stalen dakconstructie. Ook maak je een opzet van kostencalculaties voor het Hybrid4You-concept.

Lean bouwen

SYSTABO werkt volgens het verbeterprogramma SamenSlimmenBouwen van VolkerWessels. Hier komen Lean, BIM en ketensamenwerking samen. Jouw uitdaging is om te ondersteunen bij de verdere uitwerking van de stappenplannen / roadmaps. Daarbij ligt het zwaartepunt van de opdracht op het Lean-gedeelte. Denk concreet aan het begeleiden en uitwerken van klantwaardesessies, 5S-trainingen, waardestroomanalyses en ‘Gemba-management’.

Ontwerpstage

De ontwerpers van SYSTABO zijn op zoek naar een enthousiaste stagiair voor de ontwerpafdeling. Hierin worden bedrijfspanden, zoals onder andere warehouses, grootschalige retail en productieruimtes ontworpen. Met Revit worden de projecten verder uitgewerkt. We maken gebruik van de nieuwste technieken voor de presentaties van onze ontwerpen. In deze stage ben je een volwaardig lid van onze ontwerpafdeling. Je werkt mee aan projecten, waarbij jij een rol speelt in het ontwerp met keuzes voor de toe te passen materialen. Je werkt het project uit in Revit en je zorgt ervoor dat jouw ontwerp op de juiste manier wordt gepresenteerd voor de klant.

SmartOffice

Het onderzoek van de opdracht bestaat uit twee hoofdcomponenten:
Techniek: Onderzoek naar gebruiksfuncties in kantoren samen met afstemmingen en onderzoek naar efficiënte bouwmethodes met materiaalkeuzes.
Architectuur: Ontwerp kantoren, “van binnen naar buiten” en maak ze presentabel.
In Revit zullen de oplossingen en uitwerkingen gemodelleerd moeten worden, zodat ze voor toekomstige projecten direct kunnen worden toegepast.

Reageren

Iets gevonden, waar jij mee aan de slag wilt? Wij nodigen je uit om te reageren. Dat kan door een e-mail met een korte motivatie en CV te sturen naar mevrouw Nicolet Bosveld (Personeel & Organisatie). Haar e-mail adres is NBosveld@volkerwessels.com

 

 

Brochure

lees meer

Nieuws

lees meer

Carriere

Sociale omgang met elkaar, een informele sfeer en een mooi innovatief product, dat is SYSTABO. Als werkgever vinden we het belangrijk om medewerkers te motiveren en op te leiden. Want samenwerken is meer dan samen werken. Het is echt teamwork. De juiste mensen op de juiste plaats. Dan kom je verder...

lees meer

MVO Beleid

Het MVO Beleid van SYSTABO sluit aan op het de centrale Corporate Responsibility van VolkerWessels. Het beleid is gebaseerd op vier pijlers, te weten: markt, medewerkers, milieu en samenleving...

lees meer

Innovaties

SYSTABO kenmerkt zich door de drang om continu te innoveren. Wij zijn ervan overtuigd dat we door middel van innovaties de kwaliteit van bedrijfsgebouwen en het werkgenot van mensen kunnen blijven verbeteren. Om dit te realiseren richten we ons met name op continue verbeteringen in producten, processen, financiering en duurzaamheid. De snelheid van handelen, van ontwerp tot oplevering, is onze sleutel tot succes...

lees meer