MVO beleid

Het MVO Beleid van SYSTABO sluit aan op het de centrale Kernwaarden van  VolkerWessels.

Het beleid van Systabo is gebaseerd op vier pijlers, te weten: markt, medewerkers, milieu en samenleving.

Markt

Ons belangrijkste element in het deelgebied markt is innovatie. Wij zijn ervan overtuigd dat we door middel van vernieuwingen de kwaliteit van bedrijfsgebouwen en het werkgenot van mensen kunnen blijven verbeteren. Om dit te realiseren richten we ons met name op continue verbeteringen in producten, processen, financiering en duurzaamheid. Bekijk onze laatste innovaties.

Medewerkers

We beseffen dat deskundige, gemotiveerde en enthousiaste medewerkers de basis zijn voor succes. Om die kundigheid en motivatie op een hoog niveau te houden, maakt SYSTABO gebruik van de VolkerWessels Academy. Deze opleiding biedt programma’s voor medewerkers aan, zodat zij zich continu kunnen blijven ontwikkelen. Daarmee blijven zij ook aan hun eigen toekomst bouwen. Voor het overbrengen van de kennis en kunde van bouwplaatsmedewerkers heeft SYSTABO enkele leermeesters in dienst en is SYSTABO een gecertificeerd bedrijf voor leerling-bouwplaats.

Milieu

Binnen VolkerWessels is een duurzaamheidsbeleid ontwikkeld waarbij SYSTABO zich aansluit. Elk jaar worden er nieuwe subdoelstellingen voor SYSTABO geformuleerd, waarbij er gestuurd wordt op het continu verbeteren van de milieuprestaties. Ook zal SYSTABO zich in 2014/2015 certificeren voor ISO14001.

Samenleving

We zijn onderdeel van de samenleving. Daarbij past dat we ook verbinding maken met de partijen in die samenleving. SYSTABO werkt samen met regionale onderwijsinstellingen voor een goede afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven. Daarnaast tonen we maatschappelijke betrokkenheid door ons sponsor- en donatiebeleid, waarbij de actieve betrokkenheid van onze medewerkers centraal staat.

Nieuws

lees meer

Carriere

Sociale omgang met elkaar, een informele sfeer en een mooi innovatief product, dat is SYSTABO. Als werkgever vinden we het belangrijk om medewerkers te motiveren en op te leiden. Want samenwerken is meer dan samen werken. Het is echt teamwork. De juiste mensen op de juiste plaats. Dan kom je verder...

lees meer

VolkerWessels

VolkerWessels is de handelsnaam van Koninklijke Volker Wessels Stevin NV. Met ruim 14.500 medewerkers in meer dan honderd werkmaatschappijen, en vestigingen in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Canada en de Verenigde Staten, is Volker Wessels actief op het gebied van wonen, werken en mobiliteit...

lees meer

MVO Beleid

Het MVO Beleid van SYSTABO sluit aan op het de centrale Corporate Responsibility van VolkerWessels. Het beleid is gebaseerd op vier pijlers, te weten: markt, medewerkers, milieu en samenleving...

lees meer

Veiligheid

Veiligheid. In alles wat VolkerWessels doet, staat dat gegeven bovenaan. Al onze medewerkers zijn zich bewust van de risico’s die het werk met zich meebrengt. Daarom heeft VolkerWessels veiligheidswaarden en -regels opgesteld. Veiligheid moet voortdurend in ons bewustzijn zitten. Het is meer dan het volgen van een aantal regels, het is een manier van werken...

lees meer

Nieuws