Certificering

Wij vinden kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid belangrijk. Vanzelfsprekend beschikken we over de nodige certificaten op deze terreinen.

ISO 9001

ISO 9001 is een set eisen voor kwaliteitszorg, opgesteld door de International Organization for Standardization (ISO). Een ISO 9001 certificaat geeft aan dat een bedrijf op systematische wijze werkt aan de waarborging en verbetering van de kwaliteit waarmee haar producten of diensten tot stand komen.

VCA**

VCA staat voor Veiligheid Checklist Aannemers. Aspecten op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) worden in een zeer complete vragenlijst uitgewerkt. Deze lijst doet dienst als doorlichtings- en screeningssysteem voor bedrijven die werkzaamheden verrichten voor derden.

ISO 14001

De ISO 14001 norm is de internationaal geaccepteerde milieunorm voor milieumanagementsystemen. Dit managementsysteem wordt door Systabo gehanteerd als kapstok om de doelstellingen op het gebied van milieuprestaties te behalen. Met de ISO 14001 norm weten we zeker dat we de milieuprestaties en aspecten van onze bedrijfsvoering beheersen en verbeteren.

ISO_9001_COL_non-embedded

 

Fundeon erkend leerbedrijf

Fundeon is het kennis- en adviescentrum voor het opleiden en ontwikkelen van personeel in de bouw- en infrasector. Systabo bv Turn-Key Bouw is als erkend leerbedrijf gecertificeerd. Systabo hecht bijzonder veel waarde aan talent. De bouw heeft immers vakmensen nodig, nu en in de toekomst. Systabo bv Turn-Key Bouw ziet een leerlingbouwplaats als een plek waar mensen die een opleiding in de bouw volgen het vak in de praktijk kunnen leren.

 

Logo fundeon

CO2 reductie

Als onderdeel van VolkerWessels zetten wij ons in voor de reductie van CO2. Jaarlijks worden CO2-emissies gemeten en reductiedoelen gesteld. “VolkerWessels behoort op gebied van duurzaamheidverslagleggers tot de koplopers van Nederland. Dit blijkt uit de jaarlijkse transparantiebenchmark van het Ministerie van Economische zaken, landbouw en innovatie”. Wij beschikken over het CO2-bewust certificaat niveau 4.

plaatje CO2 prestatieladder

Bouwend Nederland

Systabo bv Turn-Key Bouw is lid van Bouwend Nederland. Bouwend Nederland verenigt, verbindt en ondersteunt bouw- en infrabedrijven en behartigt als ondernemersorganisatie de belangen van 5000 kleine, middelgrote en grote bouw- en infrabedrijven. Bouwend Nederland staat voor een vitale bouwsector die bouwt aan duurzame vernieuwing van de leefomgeving.

plaatje bouwend nederland

FSC® en PEFC™

Door te kiezen voor duurzaam bosbeheer, wordt grootschalige vernietiging van bossen een halt toegeroepen. Door certificering kan de herkomst van hout en houtproducten uit duurzaam beheerd bos worden aangetoond. FSC® en PEFC™ zijn wereldwijd de bekendste certificatie-systemen.  PEFC™ staat voor Programme for the Endorsement of Forest Certification en FSC® is de afkorting voor Forest Stewardship Council.