Bewuste Bouwers

Via VolkerWessels is SYSTABO aangesloten bij de stichting Bewuste Bouwers. Deze stichting wil het imago van de bouw verbeteren. Bewuste Bouwers geeft een gedragscode voor bouwplaatsen (zowel B&U als GWW) uit. Naast imagoverbetering is ook professionalisering van het omgevingsmanagement een doel van de stichting.

Samen met enkele collega-bouwers richtte VolkerWessels in 2009 de Bewuste Bouwers op. Een stichting zonder winstoogmerk, gebaseerd op een eerder in Engeland geïntroduceerd succesvol concept. De stichting geeft enerzijds een gedragscode voor bouwplaatsen uit en investeert anderzijds in activiteiten die het imago van de bouw verbeteren. Een Bewuste Bouwer heeft expliciet aandacht voor medewerkers en veiligheid, voor omgeving en milieu. De stichting beoordeelt bouwplaatsen op een aantal criteria die met deze aspecten verband houden.

 

 

Voor meer informatie over Bewuste Bouwers, zie www.bewustebouwers.nl