Wees Alert! Veiligheid Eerst!

Als onderdeel van VolkerWessels, staat bij alles wat SYSTABO doet veiligheid voorop. Al onze medewerkers zijn zich bewust van de risico’s die het werk met zich meebrengt. Daarom hebben VolkerWessels en SYSTABO veiligheidswaarden en -regels opgesteld. Veiligheid moet voortdurend in ons bewustzijn zitten. Het is meer dan het volgen van een aantal regels, het is een manier van werken.

Vakmensen

Sommige handelingen die onze medewerkers bijna dagelijks doen zijn levensgevaarlijk. Maar door goed op elkaar te letten en aandachtig te werken, worden deze handelingen veilig uitgevoerd. Ook bij kleinere handelingen is oplettendheid en zorgvuldigheid geboden. Vakmensen nemen geen onaanvaardbare risico’s.

Veiligheidsregels

Binnen SYSTABO zijn veiligheidsregels die gelden voor de sectoren: Bouw & Vastgoed Nederland. Door het hanteren van deze regels wil SYSTABO ervoor zorgen dat onveilige situaties worden voorkomen. De basisregels zijn:

 • Gebruik de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
 • Zorg voor een veilige afzetting bij de werkplek
 • Gebruik de juiste (goedgekeurde) arbeidsmiddelen en gereedschappen
 • Zorg voor een opgeruimde werkplek
 • Doe een LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse)
 • Niet werken of rijden onder invloed van alcohol en/of drugs
 • Niet roken buiten de daarvoor bestemde gebieden

Waarden

De bedrijfscultuur die VolkerWessels en SYSTABO willen aanscherpen is er één die draait om veilig werken zonder daaraan concessies te doen. Bij alle werkzaamheden van SYSTABO gelden te allen tijde de volgende waarden:

 • Consequente Veiligheid is onderdeel van alles wat we doen
 • Verantwoordelijk: Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen veiligheid en die van anderen
 • Leerbereid: Ik wil leren van ongevallen en bijna-ongevallen
 • Open: Ik spreek anderen aan op onveilig gedrag en veiligheid
 • Actie: Ik stop onveilig werk, zo nodig leg ik het werk stil
 • Respect: Ik accepteer dat ik aangesproken word op veiligheid
 • Eerlijk: Ik meld alle ongevallen en bijna-ongevallen

Kernwaarde: Veiligheid – We werken veilig of we werken niet.

De veiligheidsregels en -waarden vormen de basis van het Veiligheidsprogramma binnen VolkerWessels/SYSTABO, WAVE. Wees Alert! Veiligheid Eerst!

Bekijk de WAVE video van VolkerWessels

Handhavingsbeleid Veiligheid

VolkerWessels gaat ervan uit dat iedereen die voor of namens ons werkt niet afwijkt van de veiligheidsregels en daarmee gevaarlijke situaties of zelfs ongevallen voorkomt. We hechten veel waarde aan het correct naleven van de veiligheidswaarden en -regels. We gaan er vanuit dat de WAVE waarden die gaan over het aanspreken van en het laten aanspreken bereiken dat de veiligheidsregels worden nageleefd. Mocht dat niet het geval zijn, dan helpt het door VolkerWessels opgestelde handhavingsbeleid Veiligheid ons hierbij.

Download de handleiding