Systabo engineert én bouwt een groot Distributie Centrum

Bouwgigant VolkerWessels start in het tweede kwartaal van 2018 met de bouw van een groot distributiecentrum. De locatie? Evenementenzone Breepark, aan de Bavelseparklaan op Breepark-Zuid aan de A27. VWLD Breepark BV is bij het plan Breepark betrokken via een andere VolkerWessels dochter, Van Agtmaal uit Oudenbosch. Deze hoogwaardige locatie vraagt om een eveneens hoogwaardig DC. Erik Achterberg, projectmanager van Systabo: “Daarom heeft VolkerWessels Logistic Developments, Systabo ingeschakeld als bedrijfshuisvester . Wij gaan samen dit grootschalige distributiecentrum engineeren én realiseren.”

Erik: “Wij noemen onszelf niet voor niets ‘dé bedrijfshuisvesters’ en dit project past precies in onze marktpositionering. Onze focus ligt op het bouwen van grootschalige DC’s en panden voor retailers vanaf ca. 10.000 m2. We kunnen er al onze ervaring en specialisme in leggen. Neem het zonnepanelenpark op het dak: de dakbelasting die dit oplevert, en de engineering die dit vereist, rekenen we nauwgezet uit.”
Breepark BV Bavelse Berg

 

Laatste mogelijkheid van grootschalig logistiek centrum

Een natuurgebiedje op het in totaal 44 hectare grote Breepark vormt de scheiding tussen centrum en evenementenzone met onder meer Evenementenhal Breepark, Kinepolis en Decathlon. De omgevingsvergunning is aangevraagd en inmiddels verleend door de gemeente. Het is één van de laatste plekken in de gemeente Breda waar een dergelijk grootschalig logistiek centrum gebouwd kan worden. Enkele grotere van deze centra; Jumbo, Samsung en Schencker, zijn op diverse plekken in de stad gevestigd.

Vergunning voor een grootte van acht voetbalvelden

De gemeente Breda verleende vergunning voor het gebouw met een oppervlakte van 40.000m2. Voor de goede verstaander: dit is maar liefst acht voetbalvelden. De toekomstige bewoner blijft nog even een goed bewaard geheim. Het distributiecentrum komt op een terrein van ca. 7,5 hectare in Breepark-Zuid. Het is te gebruiken als een gebouw met 52 laaddocks, maar ook onder te verdelen in vier bouweenheden vanaf circa 10.000m2. Het dak van het pand is geschikt voor de installatie van een zonnepanelenpark. Dit nieuwe distributiecentrum levert naar verwachting honderden nieuwe banen op. In de vergunningsaanvraag zijn een aantal werkplekken van 360 op kantoor en 460 in de distributiesector genoemd, dus 820 in totaal. Een enorme impuls voor de lokale economie.

Voorbereidingen treffen

VWLD Breepark BV liep al langer rond met de plannen voor het distributiecentrum langs afrit 15 van de A27. Met de recent toegekende omgevingsvergunning van de gemeente Breda is de onderneming gestart met de bouwvoorbereidingen op het bedrijventerrein. Het grondwerk en de ophoging van het gebied gaan naar verwachting in het 1e / 2e kwartaal van 2018 beginnen. Grote bergen zand liggen inmiddels al klaar in de oksel van de A27 en de Bavelseparklaan, de weg naar Breepark.
Breepark BV Bavelse Berg