Een bezoek aan de bouwplaats!

Op donderdag 17 mei 2018 heeft het personeel van Systabo haar projecten bezocht in het zuiden van het land. ’s Middags werd begonnen met een bezoek aan de bouwplaats Eosta te Waddinxveen. Hier is een distributiecentrum van 15.000 m² in aanbouw dat in juni wordt opgeleverd. Veel aandacht ging uit naar de architectonische trappen, de houten luifels en de diverse koelinstallaties die onder coördinatie van Systabo in de casco bouwfase worden gerealiseerd.

Aan het einde van de middag werd de Brainport Campus in Eindhoven bezocht. Deze industriële bedrijfshal voor de toelever- en maakindustrie heeft een footprint van 60.000 m² en 12.500 m² verdiepingsvloer. Door de toelichting van de projectleider en uitvoerder werden de diverse technische aspecten en de voortgang van het werk verder belicht. Voor de bezoekers was het interessant om te zien hoe het modulaire concept in de praktijk is uitgevoerd.

Tijdens de rondgang op beide projecten werden de verschillende bouwmethoden door het uitvoerende personeel besproken met de engineers. Eventuele verbeterpunten worden meegenomen in toekomstige projecten. Het projectbezoek was ook voor de mensen op kantoor een mooie gelegenheid om de projecten in aanbouw te zien.

Dit alles passend bij de slogan van Volker Wessels: Samen slimmer bouwen.