Omgevingsvergunning, alles wat u hierover moet weten

Sinds 2010 is de bouwvergunning vervangen door de Omgevingsvergunning. In de Omgevingsvergunning zijn een aantal separate vergunningen, zoals bouwvergunning, milieuvergunning, gebruiksvergunning, kapvergunning, etc. samengevoegd tot één vergunning. Een Omgevingsvergunning houdt concreet in dat gemeentelijke instanties uw bouwwerk toetsen op het geldende bestemmingsplan voor de locatie, het Bouwbesluit, de lokale bouwverordening en welstand.

In Nederland moet een gemeente de aanvraag voor een Omgevingsvergunning binnen 12 weken afhandelen, waarbij dit eenmalig met 6 weken verlengd kan worden. Na het verlenen van de omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden nog binnen 6 weken bezwaar maken. Als er geen bezwaar wordt gemaakt binnen deze periode, dan is de omgevingsvergunning onherroepelijk.

De kosten voor het verkrijgen van de Omgevingsvergunning, de zogenaamde gemeentelijke legeskosten, zijn per gemeente verschillend. Over het algemeen brengt de gemeente hiervoor tussen de 2-4 % in rekening bij de uiteindelijke opdrachtgever.

SYSTABO adviseert en begeleidt u tijdens dit hele traject en verzorgt dit voor u. Onze ervaring met vergunningsprocedures staat garant voor het vlotst mogelijke verloop.

Meer informatie over de Omgevingsvergunning vindt u op: www.rijksoverheid.nl