Bouwmanagement: We zeggen wat we doen en we doen we zeggen

In de praktijk ontzorgen we u volledig, maar ‘achter de schermen’ bent u als opdrachtgever de regisseur van het bouwproces. Naast en achter u wilt u mensen die u verder helpen om uw plannen te verwezenlijken. Mensen die u kunt vertrouwen. Vertrouwen is niet te koop, vertrouwen moet je verdienen.  In dat opzicht kan SYSTABO bogen op een goede staat van dienst. In ons bouwmanagement is aan werkelijk alles gedacht. Samen met onze toeleveranciers beheersen we het bouwproces van A tot Z. Van ontwerp tot oplevering, van bouw tot onderhoud, van financiering tot herbestemming: we staan voor u klaar.

Onze projectmanagers weten als geen ander wat SYSTABO allemaal kan. Bij de kick-off van uw nieuwe uitdaging horen ze graag van u wat ú precies wilt. Dat stelt ons in staat om dienstverlening en onze oplossingen perfect te laten aansluiten op uw eisen en wensen. Uw projectmanager blijft uw eerste en vaste aanspreekpunt tijdens het gehele ontwikkel- en bouwproces. Door zijn vroegtijdige betrokkenheid is hij als geen ander in staat om uw belangen tot in detail te behartigen. De coördinatie, regievoering en kwaliteits- en kostenbewaking van uw project zijn bij hem in goede handen.

Samen Slimmer Bouwen

Onder de naam Samen Slimmer Bouwen heeft VolkerWessels, een eigen programma ontwikkeld voor Lean Bouwen, BIM en Ketensamenwerking. Met alle partners in de waardeketen doorlopen we het totale proces van ontwerp tot onderhoud om tot kostprijsverlaging, doorlooptijdverkorting en de juiste kwaliteit te komen. Dat betekent volgens ons niet harder werken, maar Samen Slimmer Bouwen. Pijlers onder deze nieuwe manier van werken zijn: klantwaarde formuleren, gemeenschappelijke doelstellingen en belangen, voorkomen van verspillingen, verbetering van het bouwproces.SSB-logo-FC