Een goed begin is het halve werk

Elke kwaliteitsoplossing begint aan de basis. Ook bij SYSTABO. Voor de onderbouw van uw bedrijfshuisvesting voeren wij onder andere de volgende werkzaamheden uit:

Sonderingen

Om de bodemgesteldheid te onderzoeken voeren we sonderingen uit. Op basis van deze informatie werken we een plan uit voor de meest economisch wijze van funderen.

Aansluiting Nutsbedrijven

SYSTABO verzorgt de complete aanvragen voor de Nutsbedrijven. Alle voorzieningen die tijdens de bouwperiode nodig zijn, zoals water en elektra, worden door ons aangevraagd. Ook de definitieve aansluiting wordt door ons geco├Ârdineerd. Heeft u naast de standaard aansluitingen nog extra diensten nodig, bijvoorbeeld warmtelevering, kabel- of telecomdiensten? Geef dit aan ons door en wij regelen het voor u.

Uitzetten bouwplaats

We zetten de bouwplaats digitaal uit. In overleg met gemeentelijke instanties bepalen we de hoogtes en aansluitingen van de rioleringen.

Grondwerk

Voor het plaatsen van de fundering en het storten van de betonvloer wordt grondwerk uitgevoerd. De aard en omvang van deze werkzaamheden zijn per bouwlocatie verschillend.

Fundaties

Afhankelijk van de draagkracht van de grond, zijn er twee manieren om uw nieuwe bedrijfsruimte te funderen: op staal of op heipalen. Bij het funderen op staal wordt de fundatie direct op het zandpakket geplaatst of gestort. Onder de fundatie kan het nodig zijn om grondverbetering toe te passen. Funderen op heipalen gebeurt op locaties waar de vaste dragende grond ver onder het maaiveld ligt. Eerst worden er heipalen geslagen of geboord, daarna wordt de fundatie aangebracht.

Borstwering

Bovenop de fundatie wordt een borstwering gemonteerd. Deze is uit te voeren in verschillende hoogtes. De borstwering wordt tevens gebruikt als vorstrand en voorkomt dat er vorst onder de betonvloer slaat.

Betonvloeren

Draagkracht. Daar gaat het om. De betonvloer moet sterk genoeg zijn voor uw bedrijfsactiviteiten, ook als die in de toekomst toenemen. Met name in logistieke operaties, waarbij het gaat om smelle of brede gangen voor stellingen, is de vlakheid van de betonvloer een belangrijk aandachtspunt. Hiervoor zijn verschillende klassen en normen.

Betonvloeren worden gemaakt op heipalen of gestort op zand. Om het beton te versterken passen we wapening toe. Dat kan met een wapeningsnet, maar ook met staalvezel. Een staalvezel versterkte betonvloer kost aanmerkelijk minder dan een betonvloer met wapeningsnetten, maar heeft als nadeel dat er vezels aan het oppervlak kunnen verschijnen. Betonvloeren worden monolitisch afgewerkt. Afhankelijk van uw bedrijfsvoering kunnen we uw betonvloer ook vloeistofdicht maken.

Wij adviseren u graag over de beste betonvloer voor uw bedrijfsactiviteiten.