Veel gestelde vragen tijdens de realisatie

Wie regelt de nutsvoorzieningen tijdens de bouw?

De aansluiting voor de bouwstroom en het bouwwater wordt geregeld door SYSTABO, tenzij specifiek anders overeengekomen. Informeer voor u de opdracht ondertekent hoe dit geregeld is. Vanaf welk moment gaat u stroom en water betalen? Welke leverancier wordt er gekozen? De aanvraag voor de aanleg/aansluiting van het riool is bij de vergunning inbegrepen (bouwbesluit) en kan, afhankelijk van het gekozen bouwproces, worden geregeld door de aannemer.

Wie regelt de definitieve nutsaansluiting na de bouw?

SYSTABO verzorgt de complete aanvraag voor de nutsbedrijven, tenzij anders overeengekomen. Het gaat hier vaak om het bouwwater en de bouwelektra en definitieve aansluitingen zoals gas, water, elektra en telecommunicatie.

De kosten van de aanleg en het verbruik zijn voor uw rekening en wordt door de nutsbedrijven rechtstreeks naar u als opdrachtgever gefactureerd.

Naar aanleiding van een ingediende aanvraag ontvangt u van het nutsbedrijf een offerte voor de aansluiting en de levering van energie. Nadat u hiervoor opdracht heeft gegeven, volgt de daadwerkelijke levering van gas, water en elektra. De aansluitkosten en verbruikskosten factureert het nutsbedrijf rechtstreeks naar u als opdrachtgever.

Wilt u naast de standaard aansluitingen nog andere diensten, bijvoorbeeld warmtelevering, kabeldiensten of telecomdiensten? Geef dit dan tijdig door zodat dit direct kan worden meegenomen in de aanvraag.

Wat wordt bedoeld met bouwtijd en werkbare dagen?

De bouwtijd is de periode die start op het moment dat SYSTABO de eerste schop in de grond zet en duurt tot het moment van opleveren. Werkbare dagen zijn dagen waarop wij ons werk kunnen uitvoeren. Niet werkbare dagen zijn dagen waarop niet gewerkt kan worden door bijvoorbeeld weersomstandigheden, rampen en feestdagen.

Wie bewaakt de kwaliteit tijdens de bouw?

Het is belangrijk om vooraf goed af te stemmen wie tijdens de bouw de kwaliteit bewaakt. Zijn er tussenopleveringen afgesproken? Wie bewaakt de kwaliteit die door derden (onderaannemers) wordt geleverd? Wie is er aansprakelijk wanneer er gebreken ontstaan die door derden zijn veroorzaakt? Als de opdracht Turn-key aan SYSTABO wordt gegund, is SYSTABO verantwoordelijk voor deze kwaliteitscontroles.

Wat moet ik verder nog regelen?

Afhankelijk van de bouwkeuze (casco of Turn-key) moet u zelf zorgen voor bijvoorbeeld de stoffering van de kantoren, de bestrating van de kavel, de aanleg van de tuin en de verlichting in en om het pand. Uiteraard moet u ook de verzekering van het pand (na de opleverdatum) zelf regelen. Denk ook op tijd aan uw verhuisberichten!