Veel gestelde vragen over de oplevering van uw bedrijfsruimte

Welke opleverfases zijn er?

Tijdens de bouw is er vaak sprake van diverse opleverfases. Informeer hiernaar bij ons en geef van tevoren duidelijk aan wanneer u de fases wilt inspecteren. Eventuele onvolkomenheden (tussen-opleverpunten) kunnen dan al tijdens de bouw behandeld worden. Dit zorgt er voor dat de uiteindelijke oplevering vlekkeloos verloopt en dat het gebouw zonder veel opleverpunten gebouwd wordt (hogere kwaliteit).

Wat mag ik van de nazorg verwachten?

U mag ervan uit gaan dat u bij vragen over schade of eventuele gebreken snel duidelijkheid krijgt van SYSTABO en dat er adequate oplossingen worden voorgedragen.

Welke garanties zijn er en hoelang zijn die geldig?

Er worden vaak voor de verschillende onderdelen garantietermijnen afgesproken. Kitvoegen, schilderwerk etc. worden meestal afzonderlijk benoemd.

Garanties voor bijvoorbeeld overheaddeuren, installaties en dergelijke gelden vaak alleen in combinatie met een onderhoudscontract. De duur van de garantie is vaak afhankelijk van het onderdeel van het gebouw en verschillend per bouwer. Als richtlijn zijn de volgende garantietermijnen reëel:

Constructie 10 jaar
(vloer, staalconstructie, fundatie etc.)
Gevels en gevelbekleding 2 tot 5 jaar
Afwerkingen 1 tot 3 jaar
(coatings, kitvoegen, tegelwerk, schilderwerk etc.)
Installatie 1 tot 3 jaar

Diverse garanties zijn afbouwende of verzekerde garanties.

In welke gevallen kan ik aanspraak maken op garantie?

Bij schade aan het gebouw (niet veroorzaakt door oneigenlijk gebruik) binnen de garantieperiode, geldt over het algemeen dat u aanspraak kunt maken op de garantieregeling. Het is mogelijk dat er onderdelen zijn toegepast waarvan de leverancier tijdig heeft vermeld er geen garantie op te kunnen of willen geven. In dat geval is het lastig om aanspraak te maken op de garantieregeling.

Hoe wordt het bedrijfspand opgeleverd?

Dit is afhankelijk van hoe u het pand heeft laten bouwen: casco of compleet inclusief afbouw en installaties. Bij een casco bouw wordt er gekeken of het gebouw visueel in orde is. Het is wel zaak om te controleren of de overeengekomen materialen, diktes en isolatiewaarden zijn gebruikt. Bij een compleet Turn-key opgeleverd gebouw gaat de oplevering verder. Hierbij is het zaak om ook de werking van alle techniek te controleren.

Spreek een vooroplevering af

Het is gebruikelijk om, enige tijd voordat de echte oplevering plaatsvindt, een vooroplevering af te spreken. Dit is prettig voor zowel u als ons. Onverwachte vragen en problemen tijdens de sleuteloverdracht worden voorkomen en er is minder nazorg nodig op het moment dat u het gebouw gebruikt.

Vraag om revisietekeningen

In alle gevallen mag u rekenen op revisietekeningen. Vraag deze tekeningen ook digitaal op. Hierop moeten alle wijzigingen verwerkt zijn die tijdens de voorbereidingen en bouw hebben plaatsgevonden.

Vanaf welke datum moet ik het pand verzekeren?

Over het algemeen sluit SYSTABO een CAR (Construction All Risk) verzekering af die de risico’s tijdens de bouw dekt. Let wel op dat dit in de opdracht is meegenomen. Bij een CAR verzekering door de bouwer moet u uw pand in principe zelf verzekeren vanaf het moment van sleuteloverdracht. Vaak is dit ook het moment van oplevering.

Check de CAR verzekering bij gebruik vóór oplevering

Bent u met ons overeengekomen dat u vooraf al eigen voorraad, machines of inrichting in het pand gaat plaatsen, dan is het zaak om de CAR verzekering van SYSTABO te checken. Bij onder meer brand zijn uw spullen dan vaak niet meeverzekerd.