Veel gestelde vragen tijdens de koopfase

Wat zou er standaard in een overeenkomst moeten staan?

Volgens vast gebruik bestaat een koopovereenkomst uit de volgende drie onderdelen. Deel een: wie gaan de overeenkomst aan? (de partijen). Deel twee: waarom gaan zij een overeenkomst aan? (de considerans). Deel drie: welke overeenkomst gaan zij aan? (de artikelen, eventueel onderverdeeld in lid 1, lid 2, bijlagen enzovoort). Daarnaast is het verstandig om in de overeenkomst op te nemen binnen welke termijn de prestatie geleverd moet worden.

Wanneer vraag ik de bouwvergunning aan?

Afhankelijk van het gekozen bouwproces vraagt SYSTABO of uzelf (architect/bouwmanagement) de bouwvergunning aan: dit gaat dan om een zogeheten omgevingsvergunning. Deze wordt aangevraagd als de voorstellen akkoord zijn en als er overeenstemming is over de aanneemsom.

Sonderingen en bodemonderzoek

Om de bodemgesteldheid te onderzoeken moeten sonderingen worden uitgevoerd. Deze sonderingen zijn verplicht en geven u informatie over de grondgesteldheid. U ontvangt een sonderingsrapport met informatie over de weerstand van de grond. Op basis hiervan kan de manier van funderen worden bepaald (wel of geen heipalen). In overleg kan het bedrijf dat de sonderingen verricht meer bodemonderzoeken voor u uitvoeren, zoals klic-melding, verkennend bodemonderzoek, etc. Bij uw aanvraag van de omgevingsvergunning bent u verplicht om een recent verkennend bodemonderzoek in te dienen. Dit bijbehorende rapport mag niet ouder zijn dan 5 jaar. De verkopende partij moet een verklaring van schone grond kunnen overleggen. Hierin geeft de verkoper aan dat de grond geschikt is om op te bouwen.

Hoe ziet de planning eruit in dit stadium?

Nadat u de aannemingsovereenkomst heeft getekend zet SYSTABO alles in gang om de tekeningen technisch verder uit te werken. De bouwvergunning / omgevingsvergunning wordt daarna zo snel mogelijk aangevraagd. Na ontvangst van de benodigde vergunningen start SYSTABO met de werkzaamheden. U heeft zelf ook verplichtingen: denk bijvoorbeeld aan het op tijd uw keuzes maken voor de afwerking.