Co-makership

Onder de naam Samen Slimmer Bouwen heeft VolkerWessels, een eigen programma ontwikkeld voor Lean Bouwen, BIM en Ketensamenwerking. Met alle partners in de waardeketen doorlopen we het totale proces van ontwerp tot onderhoud om tot kostprijsverlaging, doorlooptijdverkorting en de juiste kwaliteit te komen. Dat betekent volgens ons niet harder werken, maar Samen Slimmer Bouwen. Pijlers onder deze nieuwe manier van werken zijn: klantwaarde formuleren, gemeenschappelijke doelstellingen en belangen, voorkomen van verspillingen, verbetering van het bouwproces.

SSB-logo-FC